Skoletjenesten

Skoletjenesten

Knowledge Hub Zealand skoletjenesten

Knowledge Hub Zealand varetager projektledelsen af Kalundborg Skoletjeneste, som giver skolerne i Kalundborg Kommune mulighed for at arbejde målrettet med åben skole gennem facilitering af samarbejde med eksterne læringsmiljøer, herunder lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Skoletjenesten bidrager med læringsaktiviteter, som kan understøtte skolernes indsatser inden for STEM-området. Derudover giver skoletjenesten mulighed for at facilitere undervisningsforløb, hvor elever arbejder praktisk og konkret med materialer, teknologier og digitale værktøjer på løsning af virkelighedsnære problemstillinger.

Som yderligere understøttelse af den uddannelsesmæssige fødekæde arbejder Knowledge Hub Zealand med projekterne BioTEK-Future og BioTEK-mesterskaberne: 

Skoletjenesten læring

BioTEK-Future

Knowledge Hub Zealand varetager projektledelsen af BioTEK-Future-projektet, hvor skoler, uddannelser og virksomheder sammen skaber undervisningsforløb inden for fødevare- og robotteknologi. Forløbene skal vise børn og unge en mulig STEM-fremtid i Biotekbyen Kalundborg.

Projektet har fokus på at styrke børn og unges teknologiske og naturfaglige nysgerrighed samt inspirere flere unge til at vælge uddannelse og karriere inden for STEM-området i Biotekbyen Kalundborg. Projektet udmønter sig i innovative og anderledes undervisningsforløb, hvor eleverne bl.a. opdager, hvordan læring er direkte koblet til uddannelses- og karrieremuligheder.

BioTEK-Future-projektet er et samarbejde mellem Kalundborg Kommune, Professionshøjskolen Absalon, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (tidl. EUC Nordvestsjælland) og Knowledge Hub Zealand med økonomisk støtte fra Novo Nordisk Fonden.

BioTEK-Future undervisningsforløb

  • Piller på hjul – om selvkørende robotter
  • Længe leve guleroden – om konservering af fødevarer
  • Kampen om guleroden – om konservering af fødevarer
  • Red rødbeden – om konservering af fødevarer
  • Skrald og robotter – om affaldssortering
  • Designer-müsli – om sundhed og fødevarer
  • Sprøde enzymer – om enzymer og brødbagning
  • Drivkraft – om digital styring af drivhuse
  • Mad og melskrubber – om klimavenlige proteiner (melorme og ormemel)
  • Sødt og godt – om sortering af og kvalitetskontrol med LEGO SPIKE-robotter

Biotekmesterskaberne

Sammen med virksomheder og uddannelser i Biotekbyen Kalundborg sætter vi fokus på, hvordan man kan arbejde med bio- og maskinteknologi i fremtidens bæredygtige løsninger til inspiration for unge i forhold til fremtidige uddannelses- og karrierevalg.

Biotekmesterskaberne er en case competition for ungdomsuddannelser – 2.G, 3.G eller 2. HF, som arbejder med biotek, kemi, biologi, teknik eller robotter.

Læs mere om Biotekmesterskaberne.

BIOtekmesterskaber