Partnerskaber

Partnerskaber

I Knowledge Hub Zealand  tror vi på, at stærke partnerskaber er nøglen til at opnå vores ambition om at skabe et banebrydende center for avanceret bioproduktion, uddannelse og startups i Nordvestsjælland.

Visionerne er store, og gennem stærke partnerskaber kan vi skabe ekstraordinære resultater.

Biotekbyen Kalundborg

Knowledge Hub Zealand fungerer bl.a. som sekretariat for partnerskabet Alliancen Biotekbyen, der er et samarbejde mellem centrale interessenter i Kalundborg på tværs af industri, uddannelse og den offentlige sektor.

Biotekbyen Kalundborg er et bioteknologisk kraftcentrum med Skandinaviens største biotekproduktionsindustri og verdens førende industrielle symbiose. Byen huser bl.a. førende farma-, biotek, og biosolutionsvirksomheder som Novo Nordisk, Novonesis, NNE, Unibio og Kalundborg Forsyning samt en underskov af underleverandører og et spirende økosystem af SMV’ere og startups. Hertil kommer et voksende uddannelsesmiljø, som understøtter fødekæden til den lokale industri.

Med Knowledge Hub Zealands omfattende netværk lokalt, regionalt og (inter)nationalt, er det vores opgave at facilitere vækst og udvikling gennem tværgående samarbejder.

Danish Life Science Cluster i Kalundborg

I et samarbejde mellem Region Sjælland, den nationale life science-klynge, Danish Life Science Cluster, og Knowledge Hub Zealand, er der etableret et partnerskab og et Life Science Hub med base i Kalundborg.

Partnerskabet har fokus på digitalisering, dataopsamling og bæredygtighed, og med udgangspunkt heri skal det bl.a. sikres, at landets biotek-virksomheder får adgang til viden, vækst- og samarbejdsmuligheder i Biotekbyen gennem Knowledge Hub Zealands omfattende lokale og regionale netværk.

Nordic Biosolutions

Sammen med den dansk-svenske organisation Greater Copenhagen er Knowledge Hub Zealand Lead Partner i partnerskabet Nordic Biosolutions, som bl.a. har til formål at:

  • Understøtte den igangværende udvikling af biosolutions test- og opskaleringsmiljøet i og omkring Biotekbyen Kalundborg.
  • Facilitere samarbejde mellem store virksomheder, startups, vidensinstitutioner, offentlige enheder og myndigheder mhp. at styrke rammevilkår for danske og svenske biosolutions.
  • Facilitere samarbejde mellem store virksomheder, startups, vidensinstitutioner, GTS-institutter mv. mhp. at dokumentere og markedsmodne bioteknologiske løsninger. 
  • Koordinere større fundingindsatser mellem videninstitutioner, startups og store virksomheder inden for biosolutions-området mhp. at tiltrække ekstern finansiering til at understøtte udvikling af biosolutions-satsningen i Greater Copenhagen.

Knowledge Hub Zealand Partnerskabet

Tætte samarbejdspartnere

Projekter & Funding

Novo fonden
DEB-logo