Skole-Virksomhedssamarbejde

Skole-Virksomhedssamarbejde

Skoletjenesten inddrager repræsentanter fra Kalundborgs industri for at skabe rammerne for inspirerende, praksisrelateret STEM-læring.

Herunder kan du finde processen for at blive partner i Skoletjenesten, og du kan se de nuværende samarbejdspartnere.

Er din virksomhed vores nye samarbejdspartner?

Vil I være med til at inspirere og præge unge mennesker til at vælge en uddannelsesretning inden for STEM? Så lad os hjælpe jer.

Det er gratis at være samarbejdspartner i Knowledge Hub Zealand Skoletjeneste. Det eneste, vi forventer, er lidt af jeres tid og engagement. Bare nok til at tænde en STEM-gnist hos de unge, så flere af dem vælger at gå i den retning, som industrien i Kalundborg har brug for.

I vælger selv, hvor mange årlige besøg I ønsker – vi klarer resten.

Knowledge Hub Zealand Skoletjeneste er ansvarlig for at arrangere, koordinere og skræddersy besøgene til jeres virksomhed og arbejdstid, så I ikke skal tænke på andet end at møde op og møde de unge i øjenhøjde.

Herunder kan du læse mere om processen som samarbejdspartner i Knowledge Hub Zealand Skoletjeneste.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 
BIOtek-future

Få din virksomhed med i Knowledge Hub Zealand Skoletjenesten

Indledende dialog
Samarbejdsmuligheder drøftes. Herunder bl.a.:
• Hvad ønsker I at få ud af et eventuelt samarbejde?
• Hvor mange ressourcer kan/vil I afsætte til samarbejdet?
• Hvad kan I tilbyde ifm. undervisningen – særlige faglige produktionsmetoder, faciliteter mv.?

Samarbejdsaftale
Samarbejdet forankres i en aftale om målgruppe, omfang, fagligt indhold, besøgsfrekvens, parternes konkrete bidrag og ansvarsfordeling samt det forventede resultat af samarbejdet.
Skoletjenesten udarbejder samarbejdsaftalen i dialog med jer.

Sparring til besøgs-setup
Skoletjenesten tilbyder sparring til udvikling af et fagligt relevant og målgrupperettet besøgsprogram, herunder eventuelle PowerPoints eller andet besøgsmateriale, I ønsker at anvende.

Undervisningsforløb
Skoletjenesten arbejder med konceptet ”plug and play”, hvor der udvikles et fagligt kvalificeret undervisningsforløb til jeres besøg, som den enkle lærer kan anvende i sin undervisning.
Konceptet sikrer, at besøget kan indgå på bedste vis i skolernes faglige arbejde.

Koordinering med skoler
Skoletjenesten faciliterer al kommunikation mellem jer og skolerne og fungerer således som bindeled mellem skole og virksomhed.
Jeres besøg vil indgå i Skoletjenestens årskatalog som udgives årligt i foråret (marts/april).

Årsoversigt over besøg
Efter tilmelding modtager I en årsoversigt over besøg for det kommende skoleår.
Hvis ikke andet er aftalt, vil årsoversigten løbe fra august i indeværende år til juni i næstkommende år.
Ønsker I at tilbyde besøg i en begrænset periode, tages der hensyn til dette.

Løbende koordinering og support
To uger forud for et besøg udsendes en påmindelsesmail til skole og virksomhed, så der rettidigt kan orienteres om evt. ændring/aflysning.
Skoletjenesten står desuden løbende til rådighed for support og koordinering.

Årlig evaluering
Skoletjenesten inviterer til evalueringssamtale, hvor samarbejdet drøftes.
Det afklares, om I ønsker at fortsætte samarbejdet i det kommende skoleår, ligesom der er mulighed for at foretage eventuelle ændringer i samarbejdsaftalen og jeres besøgsprogram/-materiale.

Nuværende samarbejdspartnere
(der indgår i årskataloget 2022/2023)

 • Kalundborg Forsyning
 • Frihedslund Læregård
 • Kalundborg Symbiose
 • Processkolen – Nordvestsjællands Erhvervs- og gymnasie uddannelser
 • Kalundborg Refinery
 • ARGO
 • SkaberZonen
 • Private vindmølleejere
 • Røsnæs Naturskole
 • Hovedet i havet – Århus Universitet
 • Kalundborg Biblioteker
 • Astra