Sammen skaber vi

vidensmiljø i verdensklasse

Sammen skaber vi

vidensmiljø i verdensklasse

Knowledge Hub Zealand er en forening og et partnerskab, som blev skabt i 2016 mhp. at understøtte viden, uddannelse og udvikling i Region Sjælland – særligt med fokus på udviklingsrejsen inden for biotek i Nordvestsjælland. 

Nordvestsjællands fyrtårne​

Knowledge Hub Zealand er en del af Biotekbyen Kalundborg, og vi arbejder derfor målrettet med at understøtte Skandinaviens største biotekklynge i målsætningen om at blive en internationalt førende biotek- og procesklynge for uddannelse, forskning og innovation og en international klynge for Industri 4,0 biotekproduktion og proces.

Det er vores ambition at skabe et uddannelsesmæssigt fyrtårn i Nordvestsjælland mhp. lokalt at opdyrke den kvalificerede arbejdskraft, som Biotekbyens store industri har behov for.

Desuden er det ambitionen at bidrage til skabelsen af et decideret bio solutions erhvervsfyrtårn i regionen.

For at opnå ambitionen, fokuserer vi indsatsen inden for 5 områder:

Biosolutions & Life Science

Industri 4.0

Videregående Uddannelse

Skoletjeneste

Partnerskaber