Sammen skaber vi

vidensmiljø i verdensklasse

Sammen skaber vi

vidensmiljø i verdensklasse

Knowledge Hub Zealand er en forening og et partnerskab, som blev skabt i 2016 mhp. at understøtte viden, uddannelse, vækst og udvikling i Region Sjælland – særligt med fokus på udviklingsrejsen inden for biotek i Nordvestsjælland. 

sammen skaber vi vidensmiljø i verdensklasse

Knowledge Hub Zealand er en del af Biotekbyen Kalundborg, og vi arbejder målrettet med at understøtte Skandinaviens største biotekklynge i målsætningen om at blive en internationalt førende biotek- og procesklynge for uddannelse, forskning og innovation og en international klynge for Industri 4,0 biotekproduktion og proces.

Det er vores ambition at skabe et banebrydende center for avanceret bioproduktion, uddannelse og startups i Nordvestsjælland.

Vejen til at opnå ambitionen går gennem stærke partnerskaber, innovative projekter og bæredygtige udviklingsinitiativer.

Biosolutions & Life Science

Industri 4.0

Videregående Uddannelse

Skoletjeneste

Partnerskaber