Biosolutions & Life Science

Biosolutions & Life Science

Knowledge Hub Zealand arbejder for at skabe et erhvervsfyrtårn inden for biosolutions og life science i Region Sjælland med epicenter i Kalundborg. Det gør vi bl.a. ved at understøtte Skandinaviens største biotekklynge med viden og udvikling.

Herunder kan du læse om nogle af Knowledge Hub Zealands aktiviteter inden for biosolutions og life science.

Hvad er Biosolutions?

Biosolutions sektoren er præget af virksomheder, der udvikler og producerer innovative klima- og miljøløsninger særligt inden for medico og life science, og Danmark har en styrkeposition på det bioteknologiske område inden for både forskning, innovation, og produktion.

Arbejdet med biosolutions og life science er afgørende for at løse de klima- og miljøudfordringer, verden står over for. Dette kræver en ambitiøs satsning på bioteknologisk innovation og produktion af lægemidler, fødevarer og fødevareingredienser, dyrefoder, byggematerialer, miljøvenlige bio-baserede kemikalier, pesticider mv., som skal udvikles og produceres via moderne bioteknologisk storskalaproduktion.

Dén satsning er Knowledge Hub Zealand med til at understøtte.

Biosolutions & Life Science​

Biosolution i Biotekbyen

Knowledge Hub Zealand er tæt knyttet til Biotekbyen Kalundborg, som er et bioteknologisk kraftcentrum med Skandinaviens største biotekproduktionsindustri og verdens førende industrielle symbiose. Byen huser bl.a. førende farma-, biotek, og biosolutionsvirksomheder som Novo Nordisk, Novozymes og Chr. Hansen samt en underskov af underleverandører og et spirende økosystem af SMV’ere og startups, hvilke Knowledge Hub Zealand alle har et tæt samarbejde med.

Knowledge Hub Zealand fungerer også som sekretariat for Alliancen Biotekbyen, som er et unikt samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommune i Kalundborg. I Alliancen Biotekbyen samarbejder partnerne for at drage nytte af hinandens viden og kompetencer for i fællesskab at styrke byens uddannelsesmiljø, erhvervsmæssige rammevilkår og industrielle bæredygtighed.

Biosolutions Zealand

Sammen med partnere fra hele landet arbejder Knowledge Hub Zealand for at skabe et biosolutions Erhvervsfyrtårn i Region Sjælland. Den store koncentration af biosolutions- og bioteknologiske virksomheder på Sjælland bidrager til et unikt miljø med viden og kompetencer, der kan bygges videre på.

Regeringens Vækstteam beskriver derfor også, hvordan Sjælland og øerne har potentiale til at blive verdensførende inden for biosolutions og til at gå forrest for at skabe optimale rammer for at udvikle, teste og opskalere bioteknologiske produkter og løsninger.

Der er dog huller i den innovations- og udviklingsmæssige infrastruktur, som skal udfyldes, før biosolutions Zealand er et internationalt erhvervsfyrtårn. Det gælder bl.a. adgang til åbne demonstrations- og opskaleringsfaciliteter, som muliggør, at nye virksomheder hurtigere kan komme fra laboratorieniveau til business case, flere forskningsbaserede SMV’er og spin-outs samt adgang til højtuddannet arbejdskraft og risikovillig kapital.

Opskaleringssatsningen i Region Sjælland bliver desuden en vigtig national ressource, fordi den, som Dansk Erhvervs Alliance for Biosolutions peger på, vil spille en nøglerolle i at sikre, at opstartsvirksomhederne overlever ”Valley of Death” i rejsen fra de lovende forskningsresultater i laboratorieskala til en konkurrencedygtig produktionsvirksomhed.

Det er derfor visionen, at Biosolutions Zealand om 10 år:

  • Er et internationalt erhvervsfyrtårn for bæredygtige løsninger på globale udfordringer. Fyrtårnet har epicenter på Sjælland og øerne og består af velfungerende partnerskaber mellem små og store virksomheder i alle 17 kommuner, uddannelses- og vidensinstitutioner, og nye innovationsparate SMV’er og spin-outs/scaleups fra hele landet.
  • Har etableret demonstrations-, opskalerings- og testfaciliteter, som muliggør en sømløs overgang fra laboratorieniveau til business case uden at skulle søge uden for landet eller foretage større investeringer i egne faciliteter. Det vil gøre regionen til en attraktiv ”hub” for danske og udenlandske virksomheder inden for biosolutions.
  • Er et verdenskendt regionalt økosystem, der nationalt bidrager til markant vækst og udvikling inden for den danske fødevare- og bioressourceklynge og globalt bidrager til den grønne omstilling frem mod en biobaseret og klimaneutral produktion.

Bio Change Zealand

Knowledge Hub Zealand er projektleder for Bio Change Zealand-projektet, som hjælper biotek-, fødevarevirksomheder og underleverandører til branchen med at skyde genvej til vækst, salg og eksport. Projektet tilbyder hjælp med forskningsarbejdet, forretningsudviklingen og netværkssamarbejdet, der kan løfte virksomheden til det næste niveau – og gerne videre ud i verden.

Som projektleder deler vi bl.a. vores store netværk i Biotekbyen Kalundborg med virksomhederne i Bio Change Zealand-projektet.

Danish Life Science Cluster i Kalundborg

Knowledge Hub Zealand er projektleder for Bio Change Zealand-projektet, som hjælper biotek-, fødevarevirksomheder og underleverandører til branchen med at skyde genvej til vækst, salg og eksport. Projektet tilbyder hjælp med forskningsarbejdet, forretningsudviklingen og netværkssamarbejdet, der kan løfte virksomheden til det næste niveau – og gerne videre ud i verden.

Som projektleder deler vi bl.a. vores store netværk i Biotekbyen Kalundborg med virksomhederne i Bio Change Zealand-projektet.

Nordic Bio Solutions

Knowledge Hub Zealand er lead partner i Nordic Bio Solutions Hub, som bl.a. arbejder for at:

  • Understøtte den igangværende udvikling af banebrydende bio solutions test- og opskaleringsmiljø, der sker på kommercielle vilkår med afsæt i den omfattende industrielle infrastruktur, der findes i Biotekbyen Kalundborg.
  • Facilitere samarbejde mellem store virksomheder, startups, vidensinstitutioner, offentlige enheder og myndigheder mhp. at styrke rammevilkår som fx regulatoriske vilkår, standarder og godkendelsesprocedurer for danske og svenske bio solutions-løsninger.
  • Facilitere samarbejde mellem store virksomheder, startups, vidensinstitutioner, GTS-institutter m.v. mhp. at effektdokumentere og markedsmodne bioteknologiske løsninger som eksempelvis alternative proteiner til fødevarer og foder, nye biomaterialer, biobaserede pesticider m.v.
  • Koordinere større fundingindsatser indenfor bio solutions-området med vidensinstitutioner, startups og store virksomheder i Greater Copenhagen som konsortiepartnere mhp. at tiltrække ekstern finansiering til at understøtte udvikling af Greater Copenhagen bio solutions-satsningen.

Sustainable Biosolutions Symposium

Afspil video
Afspil video
Afspil video
Afspil video