Industri 4.0

Industri 4.0

Knowledge Hub Zealand arbejder målrettet på etablering af et erhvervsfyrtårn inden for biosolutions og life science i Nordvestsjælland. Den ambition kan Industri 4.0 være med til at indfri.

Herunder kan du læse mere om Industri 4.0 og eksempler på de projekter, som Knowledge Hub Zealand er en del af.

Knowledge Hub Zealand arbejder målrettet på etablering af et erhvervsfyrtårn inden for biosolutions og life science i Nordvestsjælland. Den ambition kan Industri 4.0 være med til at indfri.

Herunder kan du læse mere om Industri 4.0 og eksempler på de projekter, som Knowledge Hub Zealand er en del af.

Hvad er Industri 4.0

Industri 4.0 kaldes også den fjerde industrielle revolution. Den første industrielle revolution gav os samlebåndet, som den anden satte strøm til. Den tredje gav os digitalisering og automatisering af produktionsmidler, som industri 4.0 nu bygger videre på.

Industri 4.0 er altså en ny generation af industri, som integrerer den digitale verden og den fysiske produktion. Det er ideen om, at intelligente, samtænkende produktions- og servicenetværk kan selvstyre elementer på kryds og tværs af industrielle værdikæder. 

I Danmark har industri 4.0 fået meget opmærksomhed primært med fokus på de vækst- og konkurrencefordele, som den nye industrigeneration kan tilbyde. Vækst- og konkurrencefordele, som kan komme virksomhederne i Region Sjælland til gode, og som Knowledge Hub Zealand er med til at understøtte gennem projektpartnerskaber. 

Quantum Computing

Quantum Computing kan bruges til at studere en bred vifte af emner lige fra katalysatorers reaktivitet til komplekse optimeringer af produktionsanlæg. Resultaterne af at bruge teknologien kan derfor bl.a. lede til udvikling af mere effektive og mere miljømæssigt bæredygtige produktionsanlæg.

Læs mere i Dansk Kemi 2022, udgave 2, Quantum Computing: Et nyt værktøj for kemi- og bioteknologiske ingeniører.

Knowledge Hub Zealand, DTU og det amerikanske kemiingeniørforbund afholdt i 2022 Quantum Applications in Chemical and Biochemical Engineering Workshop, hvor forskere og ingeniører fra uddannelsesverdenen, industri og start-ups samledes for at videndele, netværke og fremvise de nyeste tiltag inden for dette hurtigt voksende felt.

Se videoerne nedenfor for at høre forskellige perspektiver på Quantum Computing og hvordan teknologien fremover kommer til at spille en rolle.

Kalundborg Havn_og industri