Quantum Computing Applications in Chemical and Biochemical Engineering

Forskere og ingeniører fra uddannelsesverdenen, industrien og start-ups videndeler, netværker og fremviser de nyeste tiltag inden for Quantum Computing.

Baggrund og Formål

Den første industrielle revolution gav os samlebåndet, som den anden satte strøm til. Den tredje gav os digitalisering og automatisering af produktionsmidler, som industri 4.0 nu bygger videre på.

Industri 4.0 kaldes derfor den fjerde industrielle revolution og er en ny generation af industri, som integrerer den digitale verden og den fysiske produktion. Det er ideen om, at intelligente, samtænkende produktions- og servicenetværk kan selvstyre elementer på kryds og tværs af industrielle værdikæder. 

I Danmark har industri 4.0 fået meget opmærksomhed primært med fokus på de vækst- og konkurrencefordele, som den nye industrigeneration kan tilbyde. Vækst- og konkurrencefordele, som kan komme virksomhederne i Region Sjælland og Biotekbyen Kalundborg til gode, og som Knowledge Hub Zealand understøtter gennem projektpartnerskaber med ambitionen om at skabe et banebrydende center for avanceret bioproduktion, uddannelse og startups i Nordvestsjælland.

Quantum Computing kan bruges til at studere en bred vifte af emner lige fra katalysatorers reaktivitet til komplekse optimeringer af produktionsanlæg. Resultaterne af at bruge teknologien kan derfor bl.a. lede til udvikling af mere effektive og mere miljømæssigt bæredygtige produktionsanlæg.

Læs mere i Dansk Kemi 2022, udgave 2, Quantum Computing: Et nyt værktøj for kemi- og bioteknologiske ingeniører.

Fremgangsmåde

Med udgangspunkt i det store potentiale for Quantum Computing har Knowledge Hub Zealand, DTU og det amerikanske kemiingeniørforbund, AIChE, afholdt Quantum Computing Applications in Chemical and Biochemical Engineering Workshop i 2022 og 2023. I 2024 vil vi afholde Quantum Computing and Artificial Intelligence Applications Workshop, hvor forskere og ingeniører fra uddannelsesverdenen, industri og start-ups samles for at videndele, netværke og fremvise de nyeste tiltag inden for dette hurtigt voksende felt.

Finansieret af

-Novo Nordisk Fonden
-Quantum Native Systems
-Zapata

Projektperiode

Løbende

Projektpartnere

- AIChE
-Danmarks Tekniske Universitet, DTU
- Knowledge Hub Zealand
-Biotekbyen

Kontakt

Christian Beenfeldt, Knowledge Hub Zealand
Email: chbe@kalundborg.dk