LabSTEM

En styrkelse af STEM-fagligheden blandt unge i Region Sjælland gennem innovative modelleringsorienterede undervisningsforløb.

Baggrund og Formål

Formålet med projektet er at udforske mulighederne for at styrke STEM-faglighed blandt unge i Region Sjælland gennem innovative undervisningsforløb, hvor eleverne kan lave egne modelleringsorienterede undersøgelser.

Modellering er valgt som fagligt mål pga. dets centrale placering i naturfagsundervisningen i både grundskolen, hvor det er et af fire obligatoriske kompetencemål siden 2013 og i gymnasieskolen, hvor modellering indgår i de fleste naturvidenskabelige fag.

Samtidig har international såvel som dansk forskning vist, at modelleringsorienteret undervisning kan være vanskeligt at udføre, og det er f.eks. velkendt, at en del lærere er udfordret i forhold til tilrettelæggelse af en sådan undervisning.

Projektet vil understøtte, at lærere fra grundskolen og gymnasieskolen udvikler undervisningsforløb, hvor eleverne laver modelleringsorienterede undersøgelser.

Fremgangsmåde

Med inspiration fra LabSTEM-projektet ved SDU, tager projektet udgangspunkt i et såkaldt didaktisk STEM-laboratorium (LabSTEM), hvor en række grundskole- og gymnasielærere rekrutteret fra uddannelsesinstitutioner i region Sjælland og forskere fra RUC samarbejder om udarbejdelsen af undervisningsforløb.

Det sker fx ved gennem:

  • Undersøgelse af nuværende undervisningspraksis indenfor modellering i grundskolen og gymnasieskolen
  • En brugerundersøgelse af elev- og lærerperspektiver på modellering i STEM-undervisning. Herunder hvordan det sikres, at de udarbejdede forløb er implementerbare og anvendelige.

Forventet Resultat

Med udgangspunkt i de findings, som opnås i projektet, vil projektpartnerne:

  • Udvikle principper for, hvordan modellering kan og bør inddrages i undervisningen på en hensigtsmæssig måde.

  • Udvikle undervisningsforløb, som deltagende lærere kan implementere på både grundskole- og gymnasialt niveau.

  • Afholde en afsluttende konference, hvor projektets resultater og undervisningsforløb præsenteres.
    Målgruppe: Interesserede skoleledere/rektorer, regionalpolitikere, embedsfolk, deltagende undervisere, forskere mv. 

Finansieret af

Region Sjælland

Projektperiode

1. feb. 2023-31. marts 2024

Projektpartnere

-Roskilde Universitet, RUC
-Knowledge Hub Zealand

Grund- og gymnasieskoler i projektet

-Absalonskolen
-Dyhrs skole
-Hindholm privatskole
-Sorø privatskole
-Slotshaven gymnasium

Kontakt

Louise Vigsnæs, Knowledge Hub Zealand
Email: lokv@kalundborg.dk

RUC_ROSKILDE_UNIVERSITET