CAPCO2

Opsamling og valorisering af CO2 gennem fotobioreaktorer til at understøtte grøn omstilling

Baggrund og Formål

På nuværende tidspunkt findes der ingen reelle CO2-fangst og -udnyttelsesløsninger (carbon capture and utilization (CCU) solutions) eller lav-CO2-teknologier, som kan anvendes i små og mellemstore virksomheder.

Derfor er der et stigende behov for at udvikle nye processer, teknologier, mekanismer og energiløsninger, som både er økonomisk opnåelige og realistiske for små og mellemstore industrier.

Formålet med projektet er derfor at demonstrere, at selv mindre mængder CO2 fra mindre industrielle sites kan omdannes til algebaseret biomasse, som herefter kan udnyttes, da der er et stort potentiale for ingredienser af høj kvalitet med lavt indhold af CO nu og i fremtiden.

Fremgangsmåde

Projektet skal demonstrere, hvordan fremtidige biogas- og fermenteringsklienter af ALGIECELs CO2-fangst som serviceteknologi kan valorisere deres CO2-udledning til fordel for hele værdikæden.

I projektet vil konsortiepartnerne opstille en fotobioreaktor i samarbejde med Novonesis, som leverer CO2 til fotobioreaktoren. Det algebaserede materiale ledes ind i en op-koncentrationscontainer, hvor vandet skilles fra for at demonstrere, at det kan genbruges.

Forventet Resultat

CAPCO2 stiler efter at demonstrere et gennembrudskoncept for Carbon Capture and Utilization (CCU). Løsningen er modellerbar og skalerbar, hvilket gør den omkostningsneutral (på kort sigt) og profitabel (på langt sigt) for klienter, som implementerer teknologien. Løsningen rummer stort kommercielt potentiale baseret på:

  • Et marked forankret i reduktion af udledningen af drivhusgasser
  • En stigende efterspørgsel efter bæredygtige bioprodukter
  • Nye metoders
  • CO2-priser og det frivillige kulstofmarked.

Finansieret af

EUDP - Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram

Projektperiode

18. sept. 2023-31. aug. 2026

Projektpartnere

-ALGIECEL
-The Technical University of Denmark (DTU)
-Novonesis
-P2CC, Power to Climate Change
-Knowledge Hub Zealand

Kontakt

Louise Vigsnæs, Knowledge Hub Zealand
Email: lokv@kalundborg.dk