Biosolutions Zealand I

Erhvervsfyrtårnet Biosolutions Zealand: Opbygning og udvikling af en international styrkeposition inden for biosolutions-sektoren.

Baggrund og Formål

Med en tæt bebygget biosolutions- og bioteknologiindustri i Region Sjælland, hvor bl.a. Biotekbyen Kalundborg er placeret, har Region Sjælland potentiale til at blive et verdensledende erhvervsfyrtårn inden for biosolutions og blive førende inden for udvikling, test og opskalering af bioteknologiske produkter og løsninger.

Men der er huller i infrastrukturen, når det kommer til innovation, proces- og produktudvikling. Før Region Sjælland kan opnå sit potentiale er der bl.a. behov for:

  • Adgang til åbne demonstrations- og opskaleringsfaciliteter, som vil gøre det muligt for startups at komme succesfuldt fra lab til marked
  • Flere forskningsbaserede små og mellemstore virksomheder samt spin-outs
  • Adgang til uddannet arbejdskraft og risikoavers kapital

 

Formålet med Biosolutions Zealand er at gøre Region Sjælland og Danmark til et globalt ledende erhvervsfyrtårn, som understøtter omstillingen til mere energieffektiv, biobaseret og klimaneutral produktion verden over.

Projektets fokusområder er derfor at:

  • Sikre den kvalificerede arbejdskraft, som industrien har behov for
  • Skabe flere arbejdspladser og økonomisk bæredygtig vækst
  • Støtte iværksættere og startups i at blive mere konkurrencedygtige på deres vej mod marked 

Fremgangsmåde

I starten af 2022 blev en række initiativer lanceret for at sikre udviklingen af nye bioteknologier samt understøtte at nye løsninger, ideer og produkter kunne opskaleres mhp., at virksomheder kunne overgå til mere bæredygtige ingredienser eller produkter og mere energieffektive processer.

Derudover er der udviklet nye uddannelsestilbud og -aktiviteter for at tiltrække og fastholde viden i Region Sjælland og Danmark.

Resultater

Biosolutions Zealand lægger stenene mod mere optimale rammevilkår, som er nødvendige for, at Region Sjælland kan blive det erhvervsfyrtårn, som regionen har potentiale til, og som vil bidrage til den grønne omstilling.

Eksempler på projektaktiviteter:

  • Støtte til FermHub Zealand: En topmoderne industriel biofermenteringsplatform (indviet i 2023)
  • Udvikling af kandidatuddannelsen Master of Science in Biosolutions i samarbejde med Københavns Universitet, KU (udbydes første gang i 2024)
  • Udvikling af erhvervskandidatuddannelsen Industry Master of Science in Engineering, Biomanufacturing i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, DTU (udbudt første gang i 2023)

Finansieret af

-Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
-Erhvervsfyrtårnsprojektet Biosolutions Zealand

Projektperiode

23. nov. 2021-31. dec. 2023

Projektpartnere

- Erhvervshus Sjælland
- Food & Bio Cluster Denmark
- Knowledge Hub Zealand
- Kalundborg Symbiose
- Teknologisk Institut
- 21st Bio
- SiccaDania
- Nordic Sugar
-Crispy Food
-FermHub Zealand
-Business Lolland-Falster
-Maskinmesterskolen København
-Coro
-Guldborgsund Kommune
-Roskilde Universitet, RUC
-Zealand Business Academy
-Københavns Universitet, KU
-Aarhus Universitet, AU
-Danmarks Tekniske Universitet, DTU
-Professionshøjskolen Absalon
-Novozymes
-Dansk Biokemi
-Chr. Hansen

Kontakt

Sif Kjølby, Knowledge Hub Zealand
Email: sfkj@kalundborg.dk

Maria Tan Nielsen, Erhvervshus Sjælland
Email: mtn@ehsj.dk

Relevante links

biosolutionszealand.dk