Change Zealand

Realisering af gennemgribende forandringsskabende potentialer i Region Sjælland.

Baggrund og Formål

Projektet blev startskuddet på en langsigtet indsats med formålet at realisere gennemgribende forandringsskabende potentialer for at fremme erhvervslivet på Sjælland. Målsætningen er at fylde hullerne ud i økosystemet, både der hvor det er svagt udviklet, og hvor der er behov for yderligere fokus og styrkelse af de bevægelser, som allerede er sat i gang.

Projektaktiviteterne sigter på at professionalisere / modne de deltagende virksomheder, så de bliver i stand til at omsætte et af de forandringsskabende potentialer til skalering og vækst i virksomheden.

Fremgangsmåde

Projektet har taget udgangspunkt i de lokale erhvervspotentialer, som beskrives i strategien, og organiseres i tre indsatsområder, der hver især søger at forløse et eller flere af de forandringsskabende potentialer:

 • Femern Korridor
  Målet med indsatsen er at udvikle konkurrencedygtige virksomheder inden for bygge, anlæg og industri, der kan indgå som sparringspartner i anlægsprojektet, samt udvikle erhvervslivet langs Femern korridoren fra Rødby til Greve.
 • Bioproduktion og fødevarer: Bio Change Zealand
  Målet med indsatsen er at udvikle og tiltrække SMV’er, der kan eksportere, kobles på internationale værdikæder gennem samarbejde med de store virksomheder i området og/eller indgå i cirkulære værdikæder på tværs af de to produktgrene.
 • Man on the moon
  Målet med indsatsen er at udvikle fremtidens store virksomheder – man on the moon – i region Sjælland.

 

Knowledge Hub Zealand var projektleder for Bio Change Zealand, som tilbød support til biotek- og fødevarevirksomheder samt underleverandører i branchen med at skyde genvej til vækst, salg og eksport. 

155 virksomheder i alt deltog i skræddersyede individuelle projektforløb, hvor virksomhederne blev professionaliseret og modnet for at gøre dem i stand til at omsætte potentiale til skalering og vækst.

Følgende aktiviteter var en del af tilbuddet til virksomhederne:

 • Sparring med forretningsudviklere fra projektpartnerskabet
 • Samarbejde med studerende, forskere, specialister eller andre virksomheder
 • Rådgivning fra eksterne eksperter med tilskud fra projektet
 • Adgang til testfaciliteter
 • Deltagelse i erhvervsnetværk og workshops
 • Kontakt til projektpartnerskabets netværk.

Resultater

Fortsat udvikling af Region Sjællands erhvervsliv: Et robust erhvervsliv rustet til skiftende konjunkturer og international konkurrence, og et agilt erhvervsliv i stand til at udnytte nye udviklingstendenser i forhold til teknologi, efterspørgsel og forretningsmodeller.

Finansieret af

-Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektperiode

1. sept. 2020-31. dec. 2022

Projektpartnere

- Erhvervshus Sjælland
-Danmarks Tekniske Universitet, DTU
-Copenhagen Capacity
-Fonden Femern Bælt Forum
- Knowledge Hub Zealand

Kontakt

Sif Kjølby, Knowledge Hub Zealand
Email: sfkj@kalundborg.dk