Ny rapport peger på lovende potentiale for PtX-produktion i Kalundborg

Virksomhederne i Biotekbyen Kalundborg vil være med til at udvikle fremtidens grønne brændstoffer

Del dette indlæg

Kalundborgs arbejde med virksomhedssymbioser har bevist, at grøn vækst og tæt lokalt samarbejde følges ad. En ny rapport ser nærmere på scenarier for Power-to-X symbioser i Kalundborg. Mulighederne er lovende, men de kræver væsentlige investeringer for at lykkes.

Download rapporten: Scenarios for PtX symbioses in Kalundborg

 

Power-to-X: En forudsætning for en grønnere fremtid

Den grønne omstilling afhænger af, at vi bliver rigtig gode til at udvikle nye grønne brændstoffer, der kan erstatte fossile flybrændstoffer, benzin og diesel. Danmark satser stort på udvikling af Power-to-X (PtX), der dækker over teknologi, der producerer brændstoffer, kemikalier og materialer på baggrund af grøn brint produceret ved elektrolyse. Dén teknologiske udvikling vil virksomhederne i Biotekbyen Kalundborg gerne være en del af – og den udvikling ønsker vi i Knowledge Hub Zealand fortsat at understøtte.

I ny rapport udarbejdet af den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS opstilles Kalundborg-baserede scenarier for produktion af grøn metanol til skibsfart og grønt flybrændstof gennem PtX-anlæg. Rapporten ser også på, hvordan PtX kan øge den eksisterende biogasproduktion i Kalundborg.

 

Kalundborgs grønne potentialer

I Kalundborgs blomstrende biotekmiljø er der tradition for et solidt samarbejde, der udgør et spændende fundament for udviklingen af PtX-symbioser. Kalundborgs virksomheder kan for eksempel levere biobaserede input som bioethanol og biogas til PtX-produktion. Kalundborg har også adgang til rigeligt spildevand, der vil kunne renses og anvendes  som input til elektrolysen i PtX-anlægget.

”Rapporten viser interessante muligheder for etablering af mellemstore PtX-anlæg i Kalundborg og udnyttelse af ressourcestrømme fra lokale virksomheder. Vi anbefaler, at aktørerne i Kalundborg fortsætter dialogen og undersøger mulighederne for at teste løsningerne lokalt,siger chefkonsulent Louise Sprotte-Hansen fra den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, der har udarbejdet rapporten.

Kalundborg vil dog få udfordringer i at drive et storskala PtX-anlæg, da den direkte adgang til grøn strøm er begrænset i området. Fx kræver det en hel havvindmøllepark at drive et 1 GW elektrolyseanlæg, som planlægges andre steder i Danmark.

 

Nye teknologier kan understøtte PtX

Kalundborg har længe arbejdet med potentialet i opskalering i pilotprojekter, et udviklingsarbejde, der også afspejles i byens forsknings- og uddannelsesmiljøer.

Rapporten belyser derfor også, hvordan små højteknologiske virksomheder som Nordphos og Dynelectro kan indgå i PtX-symbioser gennem levering af ultrarent vand og ny elektrolyseteknologi.

Virksomhederne er en del af projektet PtX Cluster Zealand, der understøtter et innovativt samarbejde mellem fem højteknologiske SMV’er, som kan indgå i  til PtX-symbioser.

 

Grønne brændstoffer kommer med en ekstra regning

Rapporten sætter spotlight på de væsentlige udfordringer, der vil være med at producere grønne brændstoffer i Danmark, da der er regnet business cases for alle scenarierne.

For at få de beregnede business cases til at give overskud, skal værdien af de producerede grønne alternativer, være væsentligt højere end de fossile alternativer i en lang periode. Det kræver, at forbrugere, virksomheder og/eller staten er villige til at være med til at betale for de grønne brændstoffer. Dette kan både være i form af subsidier eller en merpris.

Det skal tages i betragtning, at de priser, der indgår i scenarierne, fx anlægs- og driftsomkostninger og ikke mindst de fremtidige priser på fx brint, ethanol og biogas er forbundet med væsentlige usikkerheder.

 

Om PtX Cluster Zealand

PtX Cluster Zealand-projektet har fokus på at etablere et innovativt samarbejde mellem fem højteknologiske SMV’er, som alle kan indgå i PtX-symbioser. Rapporten er udarbejdet som afrunding på PtX Cluster Zealand-projektet.

PtX Cluster Zealand har fået bevilling fra Den Europæiske Regionalfonds REACT-program og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Virksomheder involveret i PtX Cluster Zealand:

 • Dynelectro
 • Unibio
 • Nordphos
 • Algiecel
 • G2B

I projektet deltager desuden:

 • Ørsted
 • Evida
 • Kalundborg Forsyning
 • DTU
 • Gas Storage Denmark
 • Energy Cluster Denmark
 • Kalundborg Symbiose
 • Erhvervshus Sjælland
 • Knowledge Hub Zealand

 

Vil du vide mere om PtX Cluster Zealand?

Contact our Project Manager, Sif Kjølby, sfkj@kalundborg.dk

Mere Nyt fra Knowledge Hub Zealand