PtX Cluster Zealand

Undersøgelse og udvikling af muligheder på vejen mod at gøre PtX -teknologi mere økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

Baggrund og Formål

Power-to-X (PtX) er en ny teknologi, som stadig ikke er testet i stor skala. Pt. arbejder virksomheder, forskere og iværksættere på at udvikle nye teknologier som et kompetitivt alternativ til fossile brændstoffer. Den største udfordring er, at teknologien er i opbygningsfasen og at opskalering af teknologien endnu ikke har vist sig at være økonomisk bæredygtig.

Formålet med PtX Cluster Zealand er at skabe et innovativt samarbejde mellem fem højteknologiske små og mellemstore virksomheder, som er forrest i udviklingen af løsninger, der skal gøre PtX-teknologi mere økonomisk og miljømæssigt bæredygtig.

Fremgangsmåde

Projektpartnerne vi laddressere de følgende udfordringer:

  • Hvordan sikrer og optimerer vi forsyningen af grøn energi til PtX-faciliteter?
  • Hvad er værdien af sidestrømmene fra faciliteten?

 

Kernen i projektet er overgangen fra bæredygtig elektricitetsproduktion til PtX-brændstof og mulighederne for at udnytte de overskydende produkter til fødevareproduktion. Herudover undersøges desuden den potentielle værdi af materiale og energistrømme samt behovet for ny infrastruktur (gasrør) regionalt og inter-regionalt.

Resultater

  • Implementering af 3 demonstrations- og opskaleringsprojekter
  • Implementering af 2 forsknings- og udviklingsprojekter
  • Implementering af 2 gennemførlighedsundersøgelser
  • Implementering af 5 gennemarbejdede forretningsudviklingsprocesser inkl. udvikling af forretningsplaner for de deltagende små- og mellemstore virksomheder
  • 5 virksomheder har udviklet løsninger inden for PtX

Finansieret af

-Den Europæiske Union
-Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektperiode

21. april 2022-31. dec. 2023

Projektpartnere

-Erhvervshus Sjælland
-Knowledge Hub Zealand
-Energy Cluster Denmark
-DTU Kemiteknik
- Kalundborg Symbiose
-Ørsted Bio Energy & Thermal Power
-Dynelectro ApS
-Nordphos ApS
-Algiecel ApS
-Unibio A/S
-G2B Biosolution ApS

Kontakt

Sif Kjølby, Knowledge Hub Zealand
Email: sfkj@kalundborg.dk

Relevant links

EHSJ project page and reports: www.ehsj.dk/content/ydelser/power-to-x-ptx/30054004-26bb-4265-8eda-9bec96afe0f8/