PROFIT

Proteinrevolution: Affald bliver til foder-ingredienser som en del af den grønne omstilling.

Baggrund og Formål

På nuværende tidspunkt bliver fødevareaffald og restprodukter fra landbruget enten ikke tilstrækkeligt udnyttet, eller også bliver det udelukkende anvendt til elektricitet, varmeproduktion eller brændstof. I en nærtstående fremtid kan både vedvarende elektricitet og varme produceres billigere ad andre bæredygtige veje, som fx vind.

Derfor foreslår PROFIT at konvertere CH4 og CO2 fra biogas til et værdifuldt produkt, nemlig foder, i form af enkeltcellet protein (single cell protein, SCP). 

Formålet med projektet er derfor at udvikle en ny integreret teknologi til håndtering af organisk affald.

Fremgangsmåde

Projektet arbejder med tre formål:

Teknisk: Elektrokemisk N- og P-genvinding af digestat og systemanalyse af den foreslåede teknologi til processen.

Social: Ved at acceptere samarbejdet i udviklingen af PROFIT bliver landbrugssektoren en del af fællesskabet. I den henseende bidrager PROFIT til den sociale dimension af bæredygtighed, idet projektet foreslår nye muligheder for landbruget, nemlig sektorens involvering i medskabelsen af et produkt som bidrager til økonomien og miljøet.

Økonomisk: Bæredygtigheden og den økonomiske gennemførlighed af PROFIT evalueres ved hjælp af vurdering af teknoøkonomisk livscyklus og markedsindtrængningsaktiviteter ved hvert udviklingsstadie. 

Forventet Resultat

PROFIT vil danne grundlag for politiske handlinger og reguleringer, der skal fremme grøn omstilling og cirkulær økonomi.

PROFIT besvarer desuden eventuelle offentlige betænkeligheder ved grøn omstilling, såvel som projektet tilbyder en teknisk løsning til at understøtte offentligheden i valget af en grønnere livsstil.

Som følge heraf skaber PROFIT social værdi, idet projektet bidrager til bæredygtige løsninger, skabelse af nye typer job og promovering af danske forskningsinstitutioner og teknologikonsulenter som pionerer inden for grøn omstillingsteknologi.

PROFITs værdiforslag stammer fra den bæredygtige forsyning af proteiningredienser. Der vil løbende i projektet forhandles om målretningen af produktets kommercialisering.

Projektperiode

1. juni 2023-30. maj 2027

Finansieret af

-Innovationsfonden
-Med-finansiering fra projektpartnere

Projektpartnere

- Innovationsfonden
- DTU, Danmarks Tekniske Universitet
- Amager Resource Center (ARC)
- Knowledge Hub Zealand
- Unibio A/S
- Københavns Kommune
- Roskilde Universitet

Kontakt

Sif Kjølby, Project Manager, Knowledge Hub Zealand
Email: sfkj@kalundborg.dk

Irini Angelidaki, Professor, DTU
Email: iria@kt.dtu.dk

RUC_ROSKILDE_UNIVERSITET