Fehmarn Belt Innovation (FBI)

Et innovation-, samarbejds- og netværksprojekt.

Baggrund og Formål

I forbindelse med den forventede åbning i 2029 af Femerntunnellen, som fysisk vil forbinde Danmark og Tyskland, sigter dette projekt mod at supportere og styrke innovation og vækst i den østlige del af Femernregionen.

Region Sjælland og Schleswig-Holstein oplever langsommere økonomisk, innovations- og erhvervsmæssig vækst end de omgivende regioner. Dette er en udfordring i områder, hvor øget teknologisk og innovationsudvikling på tværs af grænser kan gøre en positiv forskel.

Derfor er formålet med projektet at styrke innovation, teknologioverførsel og erhvervsudvikling i den østlige Femernregion ved at øge små og mellemstore virksomheders evne til at udnytte muligheder på tværs af grænser i løbet af en innovationsproces.

Formålet med innovation er at producere nye ideer og teknologier for at øge produktivitet og generere større output og værdi med det oprindelige input.

Fremgangsmåde

Projektpartnerne vil tage 30 virksomheder og 170 studerende fra begge sider af grænsen gennem velorganiserede innovationsprogrammer.

Sammen vil deltagerne definere de individuelle behov, så programmet kommer til at skabe værdi for den enkelte virksomhed jf. dens målsætninger og visioner.

Innovationen kan derfor variere fra udvikling og forbedring af interne processer eller udvikling og test af nye produktionsmetoder til at undersøge nye løsninger på frmtidens udfordringer.

Projektet har fokus på forretningsområder, som er vigtige for både den danske og tyske side af Femern Bælt, hvilke er defineret som de følgende tre områder:

  1. Construction
  2. Maritime/marine
  3. Fødevarer og biotek (ansvarlig: Knowledge Hub Zealand)

Forventet Resultat

Med Femern Bælt Innovationsprojektet forbereder vi en mere sammenhængende region, når vi om få år knyttes endnu tættere sammen med en fysisk forbindelse mellem Rødby og Femern.

Uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer og klynger får muligheden for at udvikle og teste nye typer af samarbejde, såvel som de samtidig styrker netværksrelationer på tværs af grænsen.

Ved at styrke samarbejdet vil projektet supportere små og mellemstore virksomheder og uddannelsesinstitutioner i at skabe fælles løsninger til fælles udfordringer inden for områder som beskæftigelse, økonomi og miljø – til fordel for regioner på begge sider af grænsen.

Finansieret af

Interreg Deutschland - Danmark
Co-finansieret af den Europæiske Union

Projektperiode

1. april 2023-31. marts 2026.

Projektpartnere

- Erhvervshus Sjælland
- Business Lolland-Falster (BLF)
- Technikzentrum-Fördergesellschaft mbH (TZL)
- Kieler Wirtschaftsförderung (KIWI)
- Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (WFL)
- Knowledge Hub Zealand (KHZ)
- Roskilde Universitet (RUC) – Centre for Maritime and Marine Research
- Sjællands Erhvervsakademi (Zealand)
- Technische Hochschule Lübeck (THL)

Kontakt

Louise Vigsnæs, Knowledge Hub Zealand
Email: lokv@kalundborg.dk

Links

Fehmarn Belt Innovation (FBI)