DESIRE

Design af det uimodståelige cirkulære samfund: Transformation gennem symbiotiske samarbejdsrelationer.

Baggrund

DESIRE er en del af EU-kommisionens “New European Bauhaus”-initiativ, der har til formål at skabe broer fra kunst-, kultur- og uddannelsesverdenen til videnskabs- og teknologiverdenen som en del af den grønne omstilling – også mhp. at involvere den nye generation af kunstnere og kreative aktører. DESIRE er et af seks fyrtårnsdemonstrationsprojekter finansieret af EU.

DESIRE eksperimenterer med at skabe bæredygtige, attraktive, og inkluderende byområder med respekt for planetens begrænsede ressourcer i samarbejde med borgere, arkitekter, byplanlæggere, designere, entrepenører, vidensinstitutioner m.fl.

Formål og Fremgangsmåde

Projektpartnerne har udarbejdet et manifest med fem designprincipper for den grønne omstilling: Cirkularitet, Tilhørsforhold, Biodiversitet, Bevægelse og Æstetik.

Principperne testes på otte demonstrations-sites: Tre i Danmark (Herlev, Høje-Taastrup og Kalundborg), to i Italien (Milano and Torino) og et i hver af de følgende lande: Holland (Amsterdam), Slovenien (Ljubljana) og Letland (Riga).

Der arbejdes under følgende overskrifter:

  • Skabelse af social og inkluderende boliger
  • Transformation gennem symbiotiske samarbejdsrelationer
  • Genforening mellem by og natur.

 

I Knowledge Hub Zealand – og i Kalundborg – arbejder vi med at udforske hvad der skaber et uimodståeligt samfund gennem symbiotiske samarbejdsrelationer med udgangspunkt i relationen mellem Kalundborg og det Københavnsk-baserede Kgl. Danske Akademi, som i 2023 bød velkommen til det første hold af arkitektstuderende i Kalundborg.

Formålet med projektet er at udvikle et uimodståeligt cirkulært campus i Kalundborg.

Vi anvender digitale samarbejdsværktøjer til at indsamle ideer, billeder og indtryk fra mennesker, som på forskellige måder har tilknytning til området.

Nærheden af store virksomheder, erhvervsskoler og ikke mindst Kalundborg Symbiose, hvor en virksomheds overskudsprodukt bliver til en ressource i en anden, bidrager til, at yngre generationer involveres i at med-designe deres egen fremtidige kontekst.

Forventede resultater

Med DESIRE-principperne i hånden er et forventet resultat ikke på forhånd defineret. Til gengæld er vi åbne for at udforske og lade læringsprocessen udfolde sig, så Kalundborg og det nye campus udvikler sig i takt med det omgivende samfund.

Derudover vil vi ved afslutningen af projektet have udviklet et “læringskit” baseret på principper om bæredygtighed, inklusion og æstetik mhp. at supportere politiske beslutningstagere i at træffe bæredygtige beslutninger, supportere virksomheder i at udvikle deres forretning samt understøtte borgernes involvering i den grønne omstilling.

Finansieret af

Den Europæiske Union

Projektperiode

1. okt. 2022 - 1. okt. 2024

Projektpartnere

BLOXHUB
Danish Industry
University of Aalborg
Technical University of Denmark
Dansk Arkitektur Center, DAC
Royal Danish Academy
Knowledge Hub Zealand
Danish Design Center
Domea
Danish Association of Architectural Firms
Politechnico di Milano
Citta di Torino
Riga Municipality
Samen Wonen Leven
The Beach
Nxt
Plus Value
Consorzio Kairos
BTC
CER
Chart
GXN(3XN)
The Really Regenerative Center (CIC)
Dark Matter Labs

Kontakt

Pernille Bech, Knowledge Hub Zealand
Email: pebe@kalundborg.dk

Aase Højlund Nielsen, Project Manager, BLOXHUB
Email: aho@bloxhub.org

Relevante links

DESIRE web page: irresistiblecircularsociety.eu